ПАЭТЫ І ПІСЬМЕННІКІ КАПЫЛЬШЧЫНЫ

1. Алесь Адамовіч

2. Астрэйка Анатоль

3. Астрэйка Сяргей

4. Афяроўскі Аляксандр Рыгоравіч

5. Бабарэка Адам

6. Гартны Цішка.

7. Гурло Алесь

8. Даманская Міхаліна

9. Дубовік Мікола

10. Канановіч Іван

11. Кандраценя Уладзімір

12. Клейнбарт Леў

13. Коршак Аляксей

14. Марціновіч Алесь

15. Міхальчук Сяргей

16. Мэндэле Мойхер-Сфорым

17. Падгорскі-Аколаў Леанард

18. Рабкевіч Валянцін

19. Ралько Іван

20. Русак Адам

21. Скрыган Ян

22. Сташэўскі Васіль

23. Сыракомля Уладзіслаў

24. Тшашчкоўская Зоф’я

25. Хведаровіч Мікола

26. Чарнушэвіч Нічыпар

27. Чорны Кузьма